FRANCES
DOPISNÍ OBÁLKY - VÝROBA A POTISK
FRANCES - založeno v roce 1990

EXKLUZIVNÍ OBÁLKY    DOPISNÍ OBÁLKY   POŠTOVNÍ TAŠKY   BUBLINKOVÉ A KARTONOVÉ    POTISK OBÁLEK       O FIRMĚ    KONTAKTY 


Požadavky na data:


Podklady k tisku:

Jako závazné podklady k tisku slouží objednávka s přesnou specifikací tiskoviny (obálky), maketa tiskoviny (umístění potisku na obálce) a tisková data zaslaná elektronicky (mailem) nebo dodaná na vhodném nosiči. Pokud zákazník vyžaduje dodržení vysoké kvality tisku, musí dodat vzor barevnosti (nátisk) na shodném materiálu jako bude tisk. Případné úpravy nebo opravy dodaných podkladů mohou být zpoplatněny.

Možnosti předání dat:

Data na vhodném nosiči (CD, DVD, flashdisk-USB) je možno zaslat poštou, kurýrem nebo doručit osobně.
Soubory do velikosti cca 5 MB (případně zabalené jako ZIP) je možno zaslat e-mailem. Větší objemy dat je nutno dodat na výše uvedeném nosiči nebo zaslat přes USCHOVNA.cz.

Formáty tiskových dat:

Tisková data přijíme v souborech formátu *.pdf, *.cdr, *.ps nebo *.eps pro PC.
Nejvhodnějším formátem dat jsou soubory v PDF.
Dodání tiskových podkladů v jiném formátu (např. soubory Microsoft Office, grafické aolikace, bitmapy a jiné otevřené formáty) je možné pouze po předchozím odsouhlasení pracovníky našeho obchodního oddělení. Náklady spojené s nezbytnou úpravou těchto dat mohou být zákazníkovi vyúčtovány.
Pro bezproblémové zpracování dat a optimální kvalitu tisku je třeba dodržet níže uvedené požadavky na tiskové soubory:

Požadavky na PDF soubory

Při tvorbě a kontrole tiskových PDF dokumentů se doporučuje vycházet z mezinárodně uznávané normy PDF/X-1a:2001 (norma ISO 15930-1), která je přímo určena pro bezpečnou přípravu a výměnu grafických dat v prepressu. Soubor musí splňovat m.j. následuící požadavky:

- PDF soubor musí být ve verzi 1.3 a vyšší.
- Veškeré objekty musí být uloženy v barevném režimu CMYK nebo v šedé škále, případně definovány přímými barvami Pantone.
- PDF soubor nesmí obsahovat objekty s průhledností nebo objekty v jiném barevném režimu nebo v neobvyklém barevném prostoru (DeviceN).
- Žádné objekty nesmí být v režimu RGB nebo LAB a nesmí obsahovat ICC profily.
- Všechny použité fonty musí být vloženy, nejlépe úplná množina znaků nebo uloženy jako křivky.
- Nesmí se používat zabezpečení a šifrování dokumentu.
- Veškeré objekty musí být vloženy v dokumentu, obrazová data musí být ve vysokém rozlišení (OPI funkce jsou zakázány).
- Musí být korektně definovány rámečky spadávky a čistého formátu (BleeBox, TrimBox). Formát média musí být minimálně o 3 mm větší než spadávka a spadávka musí být minimálně 1 mm.
- Žádné objekty nesmí ležet mimo formát (MediaBox).
- Dokument nesmí obsahovat objekty s nastavením průhlednosti (ty vznikají většinou exportem z aplikací do PDF). Takové objekty je třeba přerastrovat do bitmapy.
- Dokument nesmí obsahovat vložené PostScriptové fragmenty, JavaScript, objekty typu formulář, záložka, článek,link, video, zvuk apod.
- Dokument nesmí obsahovat alternativní obrazová data a přenosové funkce.
- Dokument je nutno ukládat jako kompozitní, ne separovaný.
- Obrázky by měly mít rozlišení min. 300 dpi, pérovky min. 600 dpi.
- Obrázky ve CMYKu smí mít v tmavých částech maximální pokrytí barvou 280 % (součet plošného pokrytí jednotlivých kanálů CMYK). Vyšší pokrytí barvou se neprojevuje vyšší sytostí černé barvy, pouze přináší technologické problémy se schnutím vysokého nánosu barvy (následné obtahování tisku na druhou stranu) a ohrožuje tak kvalitu a termín dodání tiskoviny.


Doporučený postup vytvoření souboru PDF

Korektní postup vytvoření souboru PDF je tisk ze zdrojové aplikace do PostScriptového souboru pomocí Adobe tiskového ovladače a poté převod do PDF pomocí Acrobat Distilleru.  Přímé generování PDF souborů z aplikací, které to umožňují (InDesign, Quark, Corel, ...) obecně nedoporučujeme, vždy je spolehlivější postup přes Acrobat Distiller.
Při generávání PDF souboru je vhodné použít nastavení pro dokumenty v souladu s normou PDF/X-1a:2001 nebo alespoň pro tiskovou kvalitu.

ZPĚT